Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Nowy Targ  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Nowy Targ

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Nowy Targ.

Mapa Geoportal Nowy Targ
Mapa z granicą gminy Nowy Targ

Dane urzędu

Urząd Gminy Nowy Targul. Bulwarowa 9Nowy Targ, 34-400

Tel: 18 26 322 00

Fax: 18 26 621 52

Elektroniczna skrzynka podawcza: /78cwtf8o9i/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Nowy Targ: 1211092

Witryna: www.ugnowytarg.pl

Władze lokalne: Wójt Wiesław Józef PARZYGNATwojt@ugnowytarg.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Nowego Targu

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Nowy Targ to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Nowy Targ na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Nowego Targu, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Nowego Targu, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Nowego Targu

Gmina Nowy Targ w liczbach

Powierzchnia gminy Nowy Targ*

208 km2

299 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Nowy Targ*

24 131 mieszkańców

262 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Nowy Targ*

116 mieszkańców na km2

687 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Nowy Targ

Geoportal Nowy Targ prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Nowy Targ, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Nowy Targ.

Dostęp do danych Geoportalu Nowy Targ

Jak powstał Geoportal gminy Nowy Targ?

Geoportal Nowy Targ powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Nowy Targ, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Nowy Targ.

Geoportal Nowy Targ umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Nowy Targ oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Nowy Targ, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Nowy Targ

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Nowy Targ?

Informacje na Geoportalu Nowy Targ

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Nowy Targ?

Korzyści z Geoportalu Nowy Targ

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Nowy Targ?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Nowy Targ.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Nowy Targ łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Nowym Targu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Nowego Targu zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Nowy Targ, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Nowy Targ oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Nowy Targ. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Nowego Targu możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Nowego Targu. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Nowy Targ. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Nowy Targ.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Nowym Targu.

  Geoportal gminy Nowy Targ posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Nowy Targ. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Nowym Targu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Nowy Targ przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Nowym Targu.

  W Geoportalu Nowy Targ przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Nowy Targ. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Nowym Targu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Nowy Targ zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Nowy Targ, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Nowy Targ oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Nowy Targ.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Nowy Targ. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Nowy Targ są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Nowy Targ podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Nowy Targ.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Nowym Targu. W Geoportalu gminy Nowy Targ udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Nowym Targu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowy Targ.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowy Targ. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Nowy Targ.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Nowy Targ, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Nowy Targ. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Nowy Targ.

 • Zabytki w gminie Nowy Targ

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Nowy Targ. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Nowy Targ oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Nowy Targ.

 • Informacje o wyborach w gminie Nowy Targ

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Nowy Targ. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Nowy Targ i wiele istotnych informacji.

Geoportal Nowy Targ dla mieszkańców

Geoportal Nowy Targ jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Nowy Targ. Na mapie Nowego Targu sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Nowy Targ mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Nowy Targ. Korzystając z map Geoportalu gminy Nowy Targ w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Nowy Targ są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Nowy Targ dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Nowy Targ dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować