Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Ortofotomapa Nowego Targu - zdjęcia lotnicze i satelitarne Nowego Targu

Nowy Targ z lotu ptaka, zobacz wybrane miejsca na zdjęciach satelitarnych i lotniczych. Sprawdź ortofotomapę Nowego Targu.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Nowy Targ.

Zdjęcie lotnicze Nowego Targu
Zdjęcie lotnicze gminy Nowy Targ

Wybrany fragment gminy Nowy Targ na zdjęciach satelitarnych i lotniczych

Zdjęcia lotnicze z gminy Nowy Targ

Poznaj usługę: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych Nowego Targu

Geoportal Na Mapie gminy Nowy Targ, oferuje dostęp do archiwalnych zdjęć lotniczych. Usługa ta umożliwia mieszkańcom, urbanistom, architektom, czy historykom dostęp do bogatej kolekcji zdjęć z różnych okresów, co jest nieocenioną pomocą w pracach badawczych, inwestycyjnych oraz edukacyjnych. Raport archiwalnych zdjęć lotniczych Nowego Targu obejmuje zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, co pozwala na szczegółową analizę zmian w strukturze gminy.

Zobacz przykładowy Raport archiwalnych zdjęć lotniczych

Jak pobrać Raport archiwalnych zdjęć lotniczych Nowego Targu:

Przejdź do narzędzia Archiwalne zdjęcia lotnicze Geoportal Nowego Targu.

Wskaż miejsce na mapie Nowego Targu. Kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie.

Uzupełnij formularz. Wybierz interesujące Cię lata wykonania zdjęć lotniczych Nowego Targu. Następnie podaj adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłany raport. Zaakceptuj wymagane zgody i kliknij przycisk "Opłać raport".

Opłać raport lotniczy, wybierz odpowiednią dla Ciebie formę płatności internetowej. Koszt raportu z archiwalną ortofotomapą Nowego Targu wynosi zawsze 39 zł.

Zostaniesz przeniesiony/a na stronę raportu lotniczego. Po wygenerowaniu raportu aktywuje się przycisk "Pobierz raport".

Do czego może się przydać Raport z ortofotomapą archiwalną Nowego Targu?

 • Dostęp do historii Nowego Targu – Zdjęcia lotnicze pozwalają spojrzeć z perspektywy ptaka na historyczne zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat w topografii i zabudowie gminy.
 • Narzędzie dla projektów rozwojowych - Archiwizowane materiały stanowią podstawę do planowania przestrzennego oraz mogą służyć jako materiał referencyjny w procesach inwestycyjnych.
 • Wsparcie w edukacji – Raporty z archivalnych zdjęć lotniczych są również cennym zasobem dla uczelni wyższych oraz szkół w zakresie badań nad historią gminy.
 • Jakość i precyzja - Zdjęcia satelitarne Nowego Targu zostały wykonane przy użyciu najnowszych dostępnych technologii, oferując wyraźny obraz.

Poznaj usługę: Raport zdjęć satelitarnych Nowego Targu

W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na aktualne i dokładne dane geoprzestrzenne, Raport zdjęć satelitarnych Nowego Targu jawi się jako kluczowe narzędzie dla szerokiego spektrum użytkowników. Usługa ta dostarcza obrazów obszaru Nowego Targu, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów zdolnych do obserwacji w różnych warstwach spektralnych. Niezależnie od tego, czy użytkownik to: mieszkaniec, urbanista, geodeta, rolnik, naukowiec, czy przedsiębiorca, Raport zdjęć satelitarnych Nowego Targu dostarcza informacji, które mogą znacząco wpłynąć na podejmowane decyzje.

Zobacz przykładowy Raport zdjęć satelitarnych

Przejdź do narzędzia Raport satelitarny Geoportal Nowego Targu.

Wskaż miejsce na mapie Nowego Targu. Kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie.

Uzupełnij formularz. Wybierz interesujące Cię zakres dat zobrazowań satelitarnych Nowego Targu. Następnie wybierz rozdzielczość zobrazowania i kliknij przycisk Wyszukaj zobrazowania. Możesz zobaczyć jakie sceny satelitarne są dostępne dla wskazanego okresu.

Podaj adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłany raport. Zaakceptuj wymagane zgody i kliknij przycisk "Opłać raport".

Opłać raport satelitarny, wybierz odpowiednią dla Ciebie formę płatności internetowej.

Zostaniesz przeniesiony/a na stronę raportu. Po wygenerowaniu raportu aktywuje się przycisk "Pobierz raport".

Do czego może się przydać Raport z satelitarny Nowego Targu?

 • Monitoringu inwestycji – cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować postępy realizowanych inwestycji budowlanych dla dowolnego miejsca w gminie Nowy Targ.
 • Analiza zmian w pokryciu terenu: mapy satelitarne Nowego Targu pozwalają na identyfikację zmian w użytkowaniu ziemi, w tym w miejskich obszarach zielonych.
 • Planowania przestrzennego – dzięki precyzyjnym zdjęciom satelitarnym możliwe jest dokładne projektowanie infrastruktury i zarządzanie terenami miejskimi w Nowym Targu. Urbaniści mogą monitorować wzrost urbanistyczny Nowego Targu, identyfikować niezagospodarowane przestrzenie i przewidywać potrzeby infrastrukturalne gminy.
 • Monitoringu środowiska - obserwacje pomagają w ocenie stanu terenów zielonych, obszarów wodnych oraz zmian klimatycznych w Nowym Targu.
 • Rolnictwa - analiza obrazów satelitarnych pomaga w efektywnym zarządzaniu uprawami i detekcji obszarów poszkodowanych przez szkodniki czy choroby roślin na terenie gminy Nowy Targ.
 • Jakość i precyzja - Zdjęcia lotnicze Nowego Targu zostały wykonane przy użyciu najnowszych dostępnych technologii, oferując wyraźny obraz.

Przeglądaj Ortofotomapę Nowego Targu w Geoportalu Na Mapie

Geoportal Nowego Targu to innowacyjne narzędzie, dzięki któremu użytkownicy mogą przeglądać dokładne mapy i ortofotomapę Nowego Targu.

[Przejdź do Geoportalu z ortofotomapą Nowego Targu]

Co ważne, ortofotomapa Nowego Targu jest aktualizowana na bieżąco, co zapewnia dostęp do najnowszych informacji o każdej lokalizacji w obrębie gminy.

Interaktywność Geoportalu Nowego Targu pozwala nie tylko na przeglądanie aktualnego stanu terenu, ale również na analizę zmian, które miały miejsce w przeszłości. Służy to nie tylko mieszkańcom gminy w codziennym życiu, ale również specjalistom z różnych branż, od geodezji po ochronę środowiska. Ortofotomapa Nowego Targu stanowi nieocenione źródło danych dla historii miejskiej, rozwoju przestrzennego, jak również dla prac naukowych i edukacyjnych. Warto podkreślić, że ortofotomapy są udostępniane zarówno dla profesjonalistów pracujących w odpowiednich dziedzinach, jak i dla szerokiej publiczności, co przyczynia się do wzrostu świadomości i zaangażowania obywatelskiego.

Dostępne zdjęcia lotnicze i mapy satelitarne dla gminy Nowy Targ

Obszar gminy Nowy Targ, jest szczegółowo zarejestrowany przez wiele typów map satelitarnych i lotniczych. Te cyfrowe reprezentacje terenu są niezastąpionym źródłem informacji.

 • Mapy satelitarne dostępne dla Nowego Targu to zarówno obrazy komercyjne, jak i te dostarczane przez agencje rządowe, na przykład przez program Copernicus Unii Europejskiej, oferujący dane z satelitów Sentinel.
 • Usługi mappingowe takie jak Google Earth czy Bing Maps prezentują wysokiej rozdzielczości obrazy lotnicze i satelitarne, umożliwiające wirtualne zwiedzanie gminy Nowy Targ.
 • Lokalne instytucje, np. Urząd gminy Nowy Targ, regularnie udostępniają aktualizowane ortofotomapy, które są wykonane przy użyciu technologii fotogrametrycznej. Ortofotomapy te zapewniają bardzo dokładny, niezniekształcony obraz terenu.
 • Dla celów specjalistycznych dostępne są zdjęcia lotnicze wykonywane przez drony, które mogą dostarczyć nadzwyczaj precyzyjne i aktualne zdjęcia wybranych obszarów.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: