Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Nowy Targ - sprawdź miejscowy plan gminy Nowy Targ

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Nowy Targ? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Nowy Targ.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Nowy Targ.

MPZP Nowy Targ
Mapa MPZP gminy Nowy Targ

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Nowym Targu.

MPZP Nowy Targ

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Nowy Targ i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Nowy Targ prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Nowego Targu. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Nowy Targ.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Nowy Targ i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Nowy Targ z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Nowego Targu

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nowego Targu

0

76 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Nowy Targ, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Nowy Targ, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

3853 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Nowego Targu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Nowy Targ z podziałem na lata

Rejestr MPZP Nowy Targ

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Nowy Targ. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr XXXIV/397/2022 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Gronków – 1” i „Gronków – 2”XXXIV/397/202230-8-2022
Uchwała Nr XXXIV/398/2022 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Krauszów – 1”, „Krauszów – 2”, „Krauszów – 3”XXXIV/398/202230-8-2022
Uchwała Nr XXVIII/305/2021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Harklowa – 1”, „Harklowa – 2” i „Harklowa – 3”XXVIII/305/202122-12-2021
Uchwała Nr XXVIII/306/2021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Szlembark – 1” i „Szlembark – 2”XXVIII/306/202122-12-2021
Uchwała Nr XXII/221/2021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Długopole – 1” i „Długopole – 2”XXII/221/202125-3-2021
Uchwała Nr XXII/222/2021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Pyzówka”XXII/222/202125-3-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Nowym Targu?

Za prowadzenie rejestru MPZP Nowy Targ odpowiada wójt/burmistrz gminy Nowy Targ. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ nie obowiązuje, to urząd gminy Nowy Targ wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Nowym Targu została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Nowy Targ z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Nowy Targ na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Nowego Targu. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Nowy Targ!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Nowy Targ