Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Nowy Targ w liczbach

Geoportal Nowy Targ

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Nowy Targ

Nowy Targ, gmina w województwie małopolskim, powiat nowotarski.

Powierzchnia gminy Nowy Targ wynosi 208 km2, zajmuje 299 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Nowy Targ zamieszkuje 24 131 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 262 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Nowy Targ wynosi 116, jest 687 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Nowy Targ. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Nowy Targ prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Nowy Targ.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Nowy Targ: 208299
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Nowy Targ: 0,58550
Lesistość w % w gminie Nowy Targ: 35,7640
Ludność na 1 km2 w gminie Nowy Targ: 116687
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Nowy Targ: 2,5463
Liczba ludności ogółem w gminie Nowy Targ: 24 131262
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Nowy Targ: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Nowy Targ: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Nowy Targ: 7,43-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Nowy Targ: 74,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Nowy Targ: 791416
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Nowy Targ: 2,12093
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Nowy Targ: 78,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Nowy Targ: 1954
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Nowy Targ: 131832
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Nowy Targ: 788,11337
Przedszkola bez specjalnych w gminie Nowy Targ: 9254
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Nowy Targ: 239,22457
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Nowy Targ: 106,8186
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Nowy Targ: 2,41112
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Nowy Targ: 915177
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Nowy Targ: 5 314-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Nowy Targ: 5 541-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Nowy Targ: 5 762-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Nowy Targ: 30,72397
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Nowy Targ: 58,2809
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Nowy Targ: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Nowy Targ: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Nowy Targ: 30,72085
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Nowy Targ: 58,2463

Źródłem danych statystycznych dla gminy Nowy Targ jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Nowy Targ, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Nowy Targ. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.